عبدالله عبداللهی
خدایا مرا پاکیزه بپذیر....(مهدی باکری)
[ همه پیام ها ] پیام های عبدالله عبداللهي (187 مورد)
  سوره مریم آیه 58 - پیامبران راستین الهى و نعمت هاى خدا بر آنان
1 مفسران برآن اند که مقصود از «نسل آدم» در این آیه همان ادریس پیامبر است که در آیات پیشین از او یاد شد؛ زیرا او جدّ پدرى نوح بود؛ و مقصود از «دودمان نوح» همان ابراهیم علیه السلام است؛ زیرا او از نوادگان نوح بود و منظور از «نسل ابراهیم» همان اسماعیل و اسحاق و یعقوب هستند و مقصود از دودمان اسرائیل (یا یعقوب) همان موسى، هارون، زکریا، یحیى و عیسى هستند که در آیات پیشین از آنان یاد شد
2 مقصود از هدایت یافتگان و برگزیدگانى که با شنیدن آیات الهى سجده مى کنند و سیلاب اشکشان جارى مى شود، یا همان پیامبرانى است که در این آیه از آنان یاد شد و یا اعم از آنان است که شامل غیر پیامبران نیز مى شود البته تفسیر دوم با ظاهر آیه سازگارتر است و در احادیث نیز بدان اشاره شده است
  سوره مریم آیه 2 - نفش دعا
1- یادآورى نعمت‌هاى ویژه خداوند، عامل محبّت الهى است. «ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ»
2- یاد اولیاى خدا یک ارزش است. ذِکْرُ ... زَکَرِیَّا
3- عبادت ودعا، زمینه‌ى دریافت رحمت است. رَحْمَتِ رَبِّکَ‌ ... إِذْ نادى‌ رَبَّهُ‌
4- از نقش دعا در تحوّلات زندگى بشر غافل نشویم. «إِذْ نادى‌» پیامبران نیز براى حل مشکلات خویش به دعا روى مى‌آورند.
5- مؤمن هرگز احساس تنهایى نمى‌کند. «إِذْ نادى‌ رَبَّهُ»
6- اگر خداوند بخواهد نداى مخفى بندگان خالص را براى تاریخ علنى مى‌کند. «نِداءً خَفِیًّا»
7- دعاى پنهانى با ارزش‌تر است، چون به اخلاص نزدیک‌تر است. «نِداءً خَفِیًّا»
  سوره سبا آیه 41 - شرک

خدواند متعال صریحادر این آیه اشاره به جن میکندواگر منظورش شیطان یا شیاطین بود واضح به آن اشاره مینمود..ظاهرا مشرکان برطاعفه یا احدی از جن وجنیان مقام الوهیت یاتشریک در امر ربوبیت داده بودند وپروردگار بانزول این ایه خط بطلانی بر ان اعتقاد میکشد..تعمیم ظاهر ایه با انتصاب به شیطان یا اخص ابلیس که از طائفه جنیان بوده سازگار نیست.....الله اعلم
[ همه نکته ها ] نکته های عبدالله عبداللهي (276 مورد)
  سوره توبة آیه 15 - اخبار غیبی قرآن
1 در آیه ى قبل یکى از نتایج مبارزه با دشمنان را «شفاى دل مؤمنان» معرفى کرد و اینک «فروکش کردند خشم دل مؤمنان» را یکى دیگر از آثار مبارزه معرفى مى کند

ممکن است این مطلب نوعى تأکید باشد و یا جمله اول، به بهبودى ناراحتى ها و درد دل هاى مؤمنان اشاره کند و جمله دوم به آرامش دل آنان براثر شکست دشمن اشاره داشته باشد آرى جهاد و پیروزى موجب آرامش روحى و روانى و رفع نگرانى ها و تامین کننده بهداشت روانى جامعه است

2 در این آیه اشاره شده که ممکن است برخى مشرکان در آینده توبه کنند و خدا توبه ى آنان را بپذیرد، و این نوعى بشارت به مسلمانان بود؛ ازاین رو، برخى مفسران این آیات را از اخبار غیبى قرآن دانسته اند؛ زیرا آنچه قرآن بیان کرد، به وقوع پیوست
  سوره توبة آیه 13 - هشدار به برخی ار مسلمانان ضعیف در رابطه جنگ با کفار
1 تعبیرات این آیه نشان مى دهد در میان مسلمانان، گروهى وجود داشتند که از جنگ با دشمن و قدرت آن ها مى ترسیدند که قرآن به آن ها هشدار مى دهد

2 شاید که برخى مسلمانان مى پنداشتند لغو پیمان با مشرکان صحیح نیست؛ ازاین رو، به آنان پاسخ داده مى شود که مشرکان خود مقدمات پیمان شکنى را فراهم کردند و در جنگ پیش قدم شدند

3 ظاهراً مقصود از «بیرون کردن فرستاده خدا» اخراج پیامبر صلى الله علیه و آله از مکه در هنگام هجرت ایشان است؛ زیرا نخست قصد اخراج ایشان را داشتند؛ سپس نظرشان تغییر کرد و تصمیم به قتل او گرفتند و این موضوع بیان یک خاطره دردناک از جنایات بت پرستان است

4 از این آیه استفاده مى شود که مشرکان پیمان شکن مهاجم بودند و مسلمانان نبردى دفاعى داشتند
  سوره انفال آیه 47 - هدف نامقدس مشرکان با اسباب پلید
1 مفسران حکایت کرده اند که در هنگامه ى نبرد بدر، ابو سفیان با تردستى، کاروان تجارتى قریش را نجات داد و به ارتش مشرکان مکه پیام داد که نیازى به پیکار شما نیست، ولى «ابوجهل» با غرور و تعصب سوگند یاد کرد که ما به «بدر» مى رویم و سه روز در آنجا مى مانیم و مى خوریم و مى نوشیم و مى نوازیم، تا قدرت ما براى تمام عرب تثبیت شود، اما سرانجام شکست خوردند و جام مرگ نوشیدند و نوحه گران به عزایشان نشستند

این آیه به همین جریان اشاره مى کند و به مسلمانان هشدار مى دهد که همانند آنان نباشید

2 مشرکان، هم هدفشان نامقدس بود و هم وسایلى که در راه این هدف به کار مى بردند آنان هدفشان جلوگیرى از راه خدا بود و با عیش و هواپرستى و ریاکارى مى خواستند به این هدف برسند که در هر دو مورد شکست خوردند
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های عبدالله عبداللهي (758 مورد)
  سوره توبة آیه 18 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
منحصرا تعمیر مساجد خدا به دست کسانى است، که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز را برپاى دارند و زکات مال خود بدهند و از غیر خدا نترسند آنها امّیدوار باشند که از هدایت یافتگان هستند
  سوره توبة آیه 17 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
مشرکین این حق و شایستگى را ندارند که مساجد خدا را آباد نمایند در صورتى که به کفر خویشتن گواهند مشرکانند که اعمالشان تباه شده است و مشرکانند که براى همیشه در آتش خواهند بود
  سوره توبة آیه 16 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
آیا این طور مى پندارید که شما واگذار خواهید شد و خدا حال آن مردانى را که رزمنده بودند و همرازى غیر از خدا و رسول انتخاب نکردند نمى داند؟ و حال آنکه خدا از اعمالى که شما انجام مى دهید آگاه است
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های عبدالله عبداللهي (6139 مورد)
  سوره یوسف آیه 27 - روان جاوید
وقتى حضرت یوسف اصرار زلیخا را به آن امر قبیح مشاهده فرمود ناچار از دست او فرار کرد و روى بدر خانه نمود گفته اند درهاى بسته براى او باز مى شد تا بدر خانه رسید ولى زلیخا هم او را تعقیب نمود که مانع شود از بیرون رفتن او از خانه و چون در خانه براى او باز شد زلیخا هم به او رسید و ناچار از پشت سر پیراهن او را گرفت و کشید که نگذارد بیرون رود پیراهن آن حضرت از درازى پاره شد چون قدّ دریدن از درازا است و قطّ از پهنا برحسب اتّفاق عزیز مصر پشت در بود و هر دو را با آن حال اضطراب مشاهده کرد در این هنگام زلیخا براى تبرئه خود پیشدستى نمود و از عزیز سؤال کرد چیست جزاى کسى که نسبت به خانواده تو قصد کار بد کرده باشد جز آنکه باید حبس شود یا بمجازات شدید دیگرى برسد اگر کلمه ما در ما جزاء من اراد استفهامیّه باشد و اگر نافیه باشد گفت نیست جزاى چنین کسى مگر حبس و مجازات شدید در این حال حضرت یوسف ناچار شد کشف سرّ او را بنماید براى تبرئه خود و الا اظهار نمى فرمود لذا بعزیز فرمود او از من خواهش این عمل زشت را نمود و من از دست او فرار کردم و عزیز متحیّر شد که کدام یک راست مى گویند و در علل از امام سجاد علیه السّلام نقل نموده که عزیز خواست یوسف علیه السّلام را سیاست کند او قسم یاد نمود بر برائت خود و فرمود از این کودک بپرس و او طفلى بود از یکى از کسان زلیخا که بدیدن او آمده بود و خداوند آن کودک را بزبان آورد براى دفع خصومت و گفت اى پادشاه نظر کن به پیراهن یوسف اگر از جلو پاره شده او قصد سوء داشته و اگر از پشت پاره شده زلیخا قصد سوء نموده و چون پادشاه سخن آن کودک را شنید کاملا تعجّب کرد و مشوّش شد و نگاه کرد به پیراهن یوسف و دید از پشت پاره شده و بزلیخا گفت این از مکر شما است همانا مکر شما زنها بزرگ است
  سوره یوسف آیه 27 - تفسیر احسن الحدیث
وَ إِنْ کٰانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَکَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ اَلصّٰادِقِینَ تتمه قول شاهد و شق دوم کلام اوست که اگر پیراهن یوسف از عقب پاره شده زن دروغ مى گوید، یوسف از راستگویان است زیرا معلوم مى شود که او فرار مى کرده و زن او را گرفته است
  سوره یوسف آیه 27 - تفسیر نمونه
و اگر پیراهنش از پشت سر پاره شده است، آن زن دروغ مى گوید و یوسف راستگو است ( وَ إِنْ کٰانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَکَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ اَلصّٰادِقِینَ ) چه دلیلى از این زنده تر، چرا که اگر تقاضا از طرف همسر عزیز بوده، او به پشت سر یوسف دویده است و یوسف در حال فرار بوده که پیراهنش را چسبیده، مسلما از پشت سر پاره مى شود، و اگر یوسف به همسر عزیز هجوم برده و او فرار کرده یا رو در رو به دفاع از خویش برخاسته، مسلما پیراهن یوسف از جلو پاره خواهد شد، و چه جالب است که این مساله ساده پاره شدن پیراهنى، مسیر زندگى بى گناهى را تغییر دهد و همین امر کوچک سندى بر پاکى او، و دلیلى بر رسوایى مجرمى گردد!
[ همه لغت ها ] لغت های عبدالله عبداللهي (138 مورد)
  سوره کهف آیه 45 - احسن الحدیث
تذروه : ذرو: پراکندن و پاشیدن
 توضيح : . تَذْرُوهُ الرِّیاحُ‏: بادها آن را مى‏ پراکند.
  سوره کهف آیه 45 - احسن الحدیث
هشیما : هشیما: هشم: شکستن.
 توضيح : «هشم الشی‏ء هشما: کسره» هشیم: خورد شده و شکسته علف خشک و چوب
  سوره انعام آیه 95 - تفسیر علّیّین ج 1 ، ص ۱۴۰
اَلْحَبِّ : : جمع«حبّة»به معناى چیزى که هسته ندارد،مانند گندم و جو