عبدالله عبداللهی
خدایا مرا پاکیزه بپذیر....(مهدی باکری)
[ همه پیام ها ] پیام های عبدالله عبداللهي (15 مورد)
  سوره آل عمران آیه 56 - کفار(برخی یهودیان)وگزفتاریهای دنیوی واخروی
1 در این آیه به کیفر دنیوى کافران اشاره شده است که در اینجا مقصود یهودیان هستند؛ یعنى آنان در این جهان گرفتار مشکلات و ناراحتى ها خواهند بود؛ و تاریخ ملت یهود شاهد این مدعاست که در هر مقطع تاریخى برخى زمام داران و اقوام دیگر بر یهودیان مسلط شده و اموال آنان را به آتش کشیده و یا غارت کرده اند و عده اى از آنها را اسیر نموده یا کشته اند

آرى این یکى از آثار کردار ناپسند آنان با پیامبران پیشین، از جمله عیسى علیه السلام است؛ البته این روحیه و رفتار هنوز هم در یهودیان باقى است، ازاین رو کیفر و گرفتارى آنان ادامه دارد

چو بد کردى مباش ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات

(نظامى)

2 کفر و عناد با رهبران الهى سه پیامد منفى دارد:

الف) گرفتارى و مشکلات در دنیا؛

ب) عذاب شدید در آخرت؛

ج) بى یاور شدن و تنها ماندن

3 کسى که از حق جدا شود، هیچ کس او را یارى نخواهد کرد؛ چرا که حق گرایان از او جدا مى شوند و باطل گرایان وفادار نیستند و در نهایت او را رها مى سازند؛ همان طور که در آخرت نیز کسى شفاعت او را نخواهد کرد و تنها خواهدماند
  سوره آل عمران آیه 40 - علت شگفتی زکریا
1 با توجه به قدرت بى پایان پروردگار، تعجب و شگفتى زکریا ازچه بود؟

او مى خواست بداند: چگونه ممکن است از یک زن نازا فرزندى متولد شود و چه تغییراتى در وجود او پیدا مى شود

زکریا به قدرت خدا ایمان داشت امّا مى خواست این ایمان او به مرحله ى شهود و مشاهده برسد و به چنین مرحله اى از اطمینان نایل گردد

2 اراده ى خدا بر هر چیز طبیعى غلبه دارد؛ چون او علة العلل است و علیت او فوق علل طبیعى است؛ پس اگر خدا بخواهد، در حالت پیرى و عقیمى نیز فرزند عطا مى کند، پس هیچ گاه از استجابت دعا مأیوس نشویم
  سوره آل عمران آیه 38 - زکریا و درخواست اولاد از پروردگار
1 همسر زکریا و مادر مریم، با هم خواهر و هر دو نازا بودند هنگامى که مادر مریم به لطف پروردگار صاحب فرزندى شایسته شد و زکریا ویژگى هاى شگفت آور او را دید بااینکه خود و همسرش کهن سال بودند از موقعیت استفاده کرد و او هم از خداوند فرزندى پاک و با تقوا، همچون مریم درخواست کرد

2 از دعاى زکریاى پیامبر متوجه مى شویم که ارزش فرزند به پاکى اوست؛ البته فرزند پاک، کسى است که از آلودگى هاى عقیدتى، اجتماعى و اخلاقى به دور باشد

چو خواهى که نامت بماند به جاى پسر را خردمندى آموز و راى چو فرهنگ و رایش نباشد بسى بمیرى و از تو نماند کسى

(سعدى)

3 عمل زکریاى پیامبر نوعى غبطه بود، نه حسادت حسد آن است که انسان بخواهد که نعمت دیگران نابود شود؛ و غِبطه آن است که هنگام دیدن نعمت دیگران، از خدا بخواهد که او نیز مثل آن نعمت را داشته باشد حسد ورزیدن نقص است، امّا غبطه اشکالى ندارد

4 زکریاى پیامبر، تنها درخواست فرزند نکرد، بلکه درخواست نسل (ذُرّیّه) کرد تا استمرار داشته باشد این مطلب، علاوه بر توجه به خدا، آینده نگرى او را نشان مى دهد و آموزه اى است براى ما
[ همه نکته ها ] نکته های عبدالله عبداللهي (62 مورد)
  سوره آل عمران آیه 61 - تسلیم مسیحیان در روز مباهله
شأن نزول:

در روایات اسلامى آمده است که وقتى سخن از مباهله ى بین پیامبر صلى الله علیه و آله و مسیحیان شد، نمایندگان مسیحیان نجران از پیامبر مهلت خواستند تا در این باره بیندیشند و مشورت کنند؛ و نتیجه ى مشاوره ى آنها این شد که اگر مشاهده کردید محمد با جمعیت زیاد و جار و جنجال به مباهله آمد، نترسید و با او مباهله کنید، زیرا حقیقتى در کار او نیست و ازاین رو متوسّل به غوغاسازى شده است؛ و اگر مشاهده کردید که محمد با افراد محدود و فرزندان خردسالش به میعادگاه آمد، از مباهله با او بپرهیزید که خطرناک است و بدانید که او پیامبر خداست

هنگامى که همگان در روز موعود به میعادگاه آمدند، دیدند پیامبر صلى الله علیه و آله فرزندش حسین را به آغوش دارد و دست حسن را گرفته و على علیه السلام و فاطمه علیها السلام همراه او هستند و به آنها سفارش مى کند که هرگاه من دعا کردم شما «آمین» بگویید

مسیحیان با دیدن این صحنه سخت به وحشت افتادند و از مباهله صرف نظر کردند و حاضر به مصالحه شدند و با پذیرش شرایط مسلمانان تسلیم شدند
  سوره آل عمران آیه 58 - برخورد با مسیح، آیات وحکمت ونشانه ها
1 در این آیه از تاریخ پرماجراى مسیح علیه السلام و برخوردهاى متفاوت حواریون و یهودیان با ایشان، به عنوان نشانه ها و آیات یاد شده است؛ نشانه هایى از پیروزى حق بر باطل، نشانه هایى از حقانیّت قرآن و پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله که این مطالب تاریخى را به صورت صحیح و دقیق بیان مى کند

آرى، تاریخ، چنانچه حکیمانه در آن نگریسته شود، مى تواند منبعى از معرفت باشد

2 در این آیه به دو صفت و ویژگى آیات قرآن اشاره شده است:

الف) آیات قرآن یادمان گذشتگان است و سرگذشت رهبران الهى و عبرت هاى آنها را یادآورى مى کند

ب) آیات قرآن حکیمانه است؛ یعنى مطالب آن حکمت آمیز و استوار است که خواننده را خردمند و فرزانه مى سازد و از کژروى ها منع مى کند

گِرد قرآن گَرد زیرا هرکه در قرآن گریخت آن جهان رَست از عقوبت این جهان جَست از فِتَن

(سنائى)
  سوره آل عمران آیه 57 - پاداش ایمان وعمل
1 یکى از روش هاى تربیتى قرآن آن است که سرنوشت دو گروه مخالف، یعنى مؤمنان و کافران را در برابر هم به نمایش مى گذارد این روش تأثیر بیشترى در مخاطب دارد

2 در آیات متعدد قرآن، ایمان و عمل صالح به همراه یکدیگر یاد شده اند و این نشان مى دهد که این دو از هم جدا نیستند و اگر با هم باشند اثر مطلوب دارند

3 خداى متعال پاداش مؤمنان را در رستاخیز به صورت کامل مى پردازد و چیزى کم نمى دهد؛ زیرا پاداش ناقص ظلم است و خدا ستمگران را دوست ندارد
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های عبدالله عبداللهي (307 مورد)
  سوره نساء آیه 157 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
و به علت سخن آنان که گفتند: ما عیسى بن مریم را که پیامبر خدا بود بقتل رسانیدیم (مستوجب خشم و طرد شدند) در صورتى که نه او را بقتل رساندند و نه به دارش زدند ولى امر بر آنان مشتبه شد و آن افرادى که دربارۀ او دچار اختلاف شدند نسبت به وى گرفتار شک گردیدند آنان دراین باره علمى غیر از گمان نداشتند و بطور یقین او را نکشتند
  سوره نساء آیه 156 - حداد عادل
و نیز از بهر کفر ورزیدنشان،و آن سخن تهمت آمیز سنگینشان در حق مریم
  سوره نساء آیه 155 - حداد عادل
و سرانجام(به ذلت و خوارى افکندیمشان)به سبب پیمان شکستنشان،و به آیات الهى کافرشدنشان،و پیامبرکشى به ناحقشان،و این سخنشان که دلهامان در پرده پوشیده است،که در واقع خدا به سبب کفرشان بر آن دلها مهر نهاده است،و ایمانشان جز اندکى نیست
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های عبدالله عبداللهي (916 مورد)
  سوره مائدة آیه 31 - روان جاوید
در این هنگام خداوند دو زاغ را مأمور فرمود که با یکدیگر نزاع نموده یکى از آنها دیگرى را کشت و زمین را با چنگال خود کند و جسد آن را دفن نمود قابیل از آن زاغ تعلیم گرفت و بدن برادر را به خاک سپرد و این سنت از آن روز باقى ماند که اموات را دفن نمایند و بسوى پدر مراجعت نمود حضرت آدم (ع) جویاى پسر دیگر خود شد قابیل گفت مگر من مسئول او بودم آدم (ع) فرمود بیا برویم در محل قربانى و بقلب آن حضرت خطور نمود که قابیل چه کرده چون به آن مکان رسیدند امر ظاهر گردید و آن زمین را لعنت فرمود و مأمور شد بلعن قابیل و ندائى بگوش قابیل رسید که ملعون شدى براى کشتن برادرت و براى این زمین خون را به خود فرونمى برد و چون آدم از آن مکان مراجعت نمود چهل شبانه روز بر هابیل گریه کرد و چون امر بر او دشوار شد بخدا شکایت نمود پس به او وحى رسید از جانب خداوند که من پسر دیگرى به تو عطا مى کنم که جانشین هابیل باشد پس حوا براى آدم پسر پاکیزه مبارکى آورد و چون روز هفت رسید خداوند بآدم وحى فرمود که این پسر را من به تو هبه نمودم نام او را هبة اللّه بگذار آنچه عرض شد برطبق روایت قمى از حضرت سجاد است و از روایت اکمال از حضرت باقر (ع) استفاده مى شود که قابیل اول کسى بود که آتشکده بنا نمود به اغواى شیطان و گفت آن قدر آتش را عبادت مى کنم تا قربانى مرا قبول نماید و از روایت عیاشى از آن حضرت استفاده مى شود که او توبه نکرد لذا تا روز قیامت به حرارت آفتاب و برودت زمهریر معذب است و در آن روز بجهنم مى رود بنابراین معلوم مى شود ندامتش از این عمل نه براى توبه بوده بلکه براى آن بوده که بمقصود نرسید و از چشم پدر و مادر افتاد و ملعون به لعنت حق و خلق گردید و کلمه سوئة در آیه شریفه بمعنى چیزى است که شخص از مشاهده آن بدش مى آید لذا بر عورت و بدن میت اطلاق مى شود و کلمه ویل و ویله بمعنى هلاکت است که اضافه بیاء متکلم مى شود و بدل بالف مى گردد و در موقع تحیر و مخاطره هلاکت استعمال مى نمایند و بعضى از مفسرین تصور نموده اند سوئه در اینجا بمعنى عورت است و گفته اند جسد هابیل برهنه بوده است با آنکه واضح است که ستر عورت حفر زمین لازم ندارد
  سوره مائدة آیه 30 - أطیب البیان
پس نفس قابیل وادار کرد او را بر قتل برادرش هابیل پس او را کشت پس صبح کرد از زیانکاران فطوعت یعنى متمایل شد و رغبت پیدا کرد(له) متعلق بطوعت است (نفسه) فاعل طوّعت(قتل اخیه) مفعول طوعت و معنى اینکه متابعت هواى نفس نمود و بدترین خسارات آنست که هواى نفس که دشمن بزرگ انسان است اطاعت کند چنانچه در قرآن میفرماید أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰاهُ جاثیه آیه 23، و گفتند انسان سه دشمن بزرگ دارد: 1 دنیا که مال و جاه خود را جلوه میدهد

2 هواى نفس که بعد از جلوه دنیا متمایل میشود و طالب میشود 3 شیطان که راه وصله به آنرا ارائه میدهد

(فقتله) این معصیت شنیع بزرگ را مرتکب شد فَأَصْبَحَ مِنَ اَلْخٰاسِرِینَ خسران زیان در مال التجاره است و از دست دادن سرمایه چنانچه گفتند که انسان تاجر و عمر سرمایه تجارت و اعضاء و جوارح سبعه کارمندان تجارتخانه: چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم، عورت و نفس سرپرست این کارمندان و اعمال صالحه تجارت این تجارتخانه و نفع آن بهشت و خسران آن جهنم است که سرمایه عمر مصرف تحصیل عذاب باشد
  سوره مائدة آیه 30 - اثنی عشری
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ :پس آسان و فراخ کرد امر قابیل را، نفس خبیث او، کشتن برادرش هابیل را، یعنى بر وجه وسعت و سهولت، قصد قتل برادر خود کرد و کمر قتل او بسته و در کمینگاه انتقام بنشست، و همین که آدم علیه السّلام عزیمت بیت المعمور کعبه معظمه نمود، قابیل فرصت یافته به سر رمه آمد هابیل را دید خوابیده، سنگى برداشت و بر سر هابیل فرود آورد، چنانچه مغز سرش پریشان شد فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ اَلْخٰاسِرِینَ :پس کشت او را به آن سنگ، پس گشت از زیانکاران در دنیا، به آنکه بقیۀ عمر مردود و مطرود بود، و در آخرت، که نصف عذاب جهنم براى او خواهد بود