عبدالله عبداللهی
خدایا مرا پاکیزه بپذیر....(مهدی باکری)
[ همه پیام ها ] پیام های عبدالله عبداللهي (15 مورد)
  سوره آل عمران آیه 56 - کفار(برخی یهودیان)وگزفتاریهای دنیوی واخروی
1 در این آیه به کیفر دنیوى کافران اشاره شده است که در اینجا مقصود یهودیان هستند؛ یعنى آنان در این جهان گرفتار مشکلات و ناراحتى ها خواهند بود؛ و تاریخ ملت یهود شاهد این مدعاست که در هر مقطع تاریخى برخى زمام داران و اقوام دیگر بر یهودیان مسلط شده و اموال آنان را به آتش کشیده و یا غارت کرده اند و عده اى از آنها را اسیر نموده یا کشته اند

آرى این یکى از آثار کردار ناپسند آنان با پیامبران پیشین، از جمله عیسى علیه السلام است؛ البته این روحیه و رفتار هنوز هم در یهودیان باقى است، ازاین رو کیفر و گرفتارى آنان ادامه دارد

چو بد کردى مباش ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات

(نظامى)

2 کفر و عناد با رهبران الهى سه پیامد منفى دارد:

الف) گرفتارى و مشکلات در دنیا؛

ب) عذاب شدید در آخرت؛

ج) بى یاور شدن و تنها ماندن

3 کسى که از حق جدا شود، هیچ کس او را یارى نخواهد کرد؛ چرا که حق گرایان از او جدا مى شوند و باطل گرایان وفادار نیستند و در نهایت او را رها مى سازند؛ همان طور که در آخرت نیز کسى شفاعت او را نخواهد کرد و تنها خواهدماند
  سوره آل عمران آیه 40 - علت شگفتی زکریا
1 با توجه به قدرت بى پایان پروردگار، تعجب و شگفتى زکریا ازچه بود؟

او مى خواست بداند: چگونه ممکن است از یک زن نازا فرزندى متولد شود و چه تغییراتى در وجود او پیدا مى شود

زکریا به قدرت خدا ایمان داشت امّا مى خواست این ایمان او به مرحله ى شهود و مشاهده برسد و به چنین مرحله اى از اطمینان نایل گردد

2 اراده ى خدا بر هر چیز طبیعى غلبه دارد؛ چون او علة العلل است و علیت او فوق علل طبیعى است؛ پس اگر خدا بخواهد، در حالت پیرى و عقیمى نیز فرزند عطا مى کند، پس هیچ گاه از استجابت دعا مأیوس نشویم
  سوره آل عمران آیه 38 - زکریا و درخواست اولاد از پروردگار
1 همسر زکریا و مادر مریم، با هم خواهر و هر دو نازا بودند هنگامى که مادر مریم به لطف پروردگار صاحب فرزندى شایسته شد و زکریا ویژگى هاى شگفت آور او را دید بااینکه خود و همسرش کهن سال بودند از موقعیت استفاده کرد و او هم از خداوند فرزندى پاک و با تقوا، همچون مریم درخواست کرد

2 از دعاى زکریاى پیامبر متوجه مى شویم که ارزش فرزند به پاکى اوست؛ البته فرزند پاک، کسى است که از آلودگى هاى عقیدتى، اجتماعى و اخلاقى به دور باشد

چو خواهى که نامت بماند به جاى پسر را خردمندى آموز و راى چو فرهنگ و رایش نباشد بسى بمیرى و از تو نماند کسى

(سعدى)

3 عمل زکریاى پیامبر نوعى غبطه بود، نه حسادت حسد آن است که انسان بخواهد که نعمت دیگران نابود شود؛ و غِبطه آن است که هنگام دیدن نعمت دیگران، از خدا بخواهد که او نیز مثل آن نعمت را داشته باشد حسد ورزیدن نقص است، امّا غبطه اشکالى ندارد

4 زکریاى پیامبر، تنها درخواست فرزند نکرد، بلکه درخواست نسل (ذُرّیّه) کرد تا استمرار داشته باشد این مطلب، علاوه بر توجه به خدا، آینده نگرى او را نشان مى دهد و آموزه اى است براى ما
[ همه نکته ها ] نکته های عبدالله عبداللهي (123 مورد)
  سوره آل عمران آیه 175 - ترس وخوف توطئه شیطان در جنگ احد
1 آیه ى فوق نیز به ادامه ى حوادث جنگ اُحد و به کسانى اشاره مى کند که مسلمانان را از قدرت لشگریان قریش مى ترسانیدند تا روحیه ى آنان را تضعیف کنند

قرآن در آیه ى فوق بیان مى دارد که ترسانیدن مسلمانان یک عمل شیطانى است که در دوستان و پیروان شیطان اثر دارد

2 وسوسه هاى شیطانى و جنگ روانى که براى ترساندن افراد به کار مى رود، تنها در دوستان شیطان مؤثر است و مؤمنان ثابت قدم تحت تأثیر این وسوسه ها واقع نمى شوند؛ چون فقط از خدا مى ترسند

3 «ایمان» از «شجاعت» جدا نیست؛ پس اگر در دل مسلمانى، ترس از غیر خدا پیدا شود، نشانه ى عدم تکامل ایمان و نفوذ وسوسه هاى شیطانى در آن است

4 تنها پناهگاه هستى خداست؛ چرا که مؤثر واقعى در جهان اوست و دیگران در برابر او هیچ قدرتى ندارند، پس انسان با ایمان باید تنها بر خدا تکیه کند و حریم او را نگه دارد و از غیر او وحشتى نداشته باشد تکیه کن بر خدا که عزت او آدمى را بزرگوار کند

5 خداى متعال، مهربان و دوست داشتنى است؛ پس ترس از خدا به معناى ترس از مقام داورى و عدالت خداست، همان طور که انسان از قاضى دادگاه به خاطر جایگاهش مى ترسد

6 واژه ى «شیطان» معناى وسیعى دارد و شامل هر موجود شرور و حیله گر، اعم از انسان و غیر انسان مى شود

قرآن از افرادى که مسلمانان را از قدرت سپاه قریش مى ترساندند (نَعیم بن مسعود یا کاروان عَبدُ القیس) با عنوان «شیطان» یاد مى کند؛ زیرا این عمل شیطانى بود و با الهام شیطان صورت پذیرفته بود و یا مقصود از شیطان خود این افراد بودند که اغواگرى مى کردند

7 شایعات و وسوسه هایى که مردم را از دشمن مى ترساند و ناامید مى کند، شیطانى است؛ و جنگ روانى و ایجاد وحشت و تهدید، سیاست دایمى قدرت هاى شیطانى است، همان طور که در عصر کنونى، قدرت هاى استکبارى و شیطانى، ملت هاى مسلمان را مى ترسانند
  سوره آل عمران آیه 174 - حریان های بعداز جنگ احد
1 این آیه نیز مربوط به جریان هاى بعد از جنگ احد است که سپاه اسلام تجدید سازمان کرد و به تعقیب سپاه مشرکان مکه پرداخت و آنان ترسیدند و فرار کردند و مسلمانان بدون کمترین ناراحتى، پیروز به مدینه بازگشتند

2 در این آیه نتایج لشگرکشى مجدد مسلمانان بعد از جنگ احد بیان شده است که عبارت اند از:

الف) بازگشت پیروزمندانه با نعمت و بخشش الهى و بدون آسیب

ب) به دست آوردن خشنودى خدا

آرى، کسانى که از رهبران الهى و دستورهاى آنان پیروى کنند، شاهد پیروزى خواهند بود و رضایت الهى را در آغوش مى کشند
  سوره آل عمران آیه 173 - مراد ار الناس
اَلَّذِینَ قٰالَ لَهُمُ اَلنّٰاسُ : در مراد از این ناس سه قول است: 1 سوارانى که ابى سفیان پس از باز گشت از احد بطرف مسلمین فرستاد که ایشان را از تعقیب مشرکین منصرف کرده بترسانند که قصه آنها گذشت (از ابن عباس و ابن اسحاق)

2 مراد نعیم بن مسعود اشجعى است (از حضرت باقر و حضرت صادق «ع»)

3 یعنى منافقان (از سدى) إِنَّ اَلنّٰاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ : مراد از این (الناس) ابى سفیان و سپاه اوست یعنى ابو سفیان و سپاهش علیه شما جماعتهاى بسیار گرد آورده اند و گفته اند ابزار جنگ و مردان جنگى علیه شما جمع آورى کرده اند
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های عبدالله عبداللهي (628 مورد)
  سوره اعراف آیه 135 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
ولى هنگامى که بلاء را بعد از مدت معلومى که مى بایستى به آن برسند از ایشان برداشتیم ناگهان پیمان خود را شکستند
  سوره اعراف آیه 134 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
هنگامى که گرفتار این گونه بلا و عذاب شدند گفتند: یا موسى از پروردگار خویشتن براى ما بخواه تا به آن عهدى که با تو کرده عمل نماید اگر تو ما را از این عذاب و بلا نجات دهى حتما به تو ایمان مى آوریم و قطعا بنى اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد
  سوره اعراف آیه 133 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
بعدا ما: طوفان، ملخ، شپشه، غورباغه ها و خون را که آیات و معجزاتى جداجدا بودند بر آنان ارسال و مسلط نمودیم (شاید ایمان بیاورند، ولى آنان) کبر ورزیدند و گروهى مجرم و گنهکار به شمار رفتند
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های عبدالله عبداللهي (2386 مورد)
  سوره انعام آیه 47 - تفسیر کاشف
قُلْ أَ رَأَیْتَکُمْ إِنْ أَتٰاکُمْ عَذٰابُ اَللّٰهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ یُهْلَکُ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلظّٰالِمُونَ بار دیگر خداوند کافران را اندرز مى دهد و آنان را از عذابى مى ترساند که قادر به دفع آن

نمى باشند، خواه این عذاب ناگهانى و از جایى که آنان گمان ندارند بیاید، خواه آشکارا و از جایى که انتظار و آمادگى اش را دارند خدا براى دومین بار آنها را اندرز مى دهد و تهدید مى کند تا شاید پیش از آمدن عذاب، از آن بترسند و به هدایت راه یابند؛ لکن دل هایشان همچون سنگ سخت گردید و به حق و هدایت تمایل پیدا نکرد
  سوره انعام آیه 47 - اثنی عشری
بعد از تصریف آیات و ظهور آن: قُلْ أَ رَأَیْتَکُمْ إِنْ أَتٰاکُمْ عَذٰابُ اَللّٰهِ :بگو اى کافران چه مى بینید و چه مى کنید اگر بیاید به شما عذاب الهى در دنیا بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً :ناگهان و بى مقدمه اى که شما را برآن آگاه کند، یا آشکارا و علانیه که علامت نزول آن ظاهر گردد یا «بغتة» آنست که شب فرود آید و «جهرة» آنکه در روز واقع شود عیاشى از حضرت صادق علیه السّلام: اخذ بنى امیّة بغتة و یؤخذ بنى العبّاس جهرة

هَلْ یُهْلَکُ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلظّٰالِمُونَ :هلاک نشوند مگر قومى که مشرکانند (مراد بر هلاکت سخط و تعذیب است و لهذا صحیح است استثناء مفرغ از آن) و جایز است هلاکت مؤمن با اطفال مطلقا به شآمت کفار، چه هلاک آنها نه بر وجه سخط است، بلکه حکمت در هلاکت ایشان، رسیدن به درجۀ عظمى است که بدون هلاک از آن محرومند؛ و در حقیقت عذاب عذبست زیرا راحت ابدى را دریابد
  سوره انعام آیه 47 - تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن
قُلْ أَ رَأَیْتَکُمْ إِنْ أَتٰاکُمْ عَذٰابُ اَللّٰهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ یُهْلَکُ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلظّٰالِمُونَ آیه تهدید است و بکافرین اعلان خطر مى دهد که پس ازآنکه در آیه بالا خبر داد که ما آیات را تفصیل دادیم و آنان را بامثال و نکاتى بقدر فراخور فهمشان یادآورى کردیم که دست از شرک بردارند و بدانند که این بتهائى را که پرستش مى کنند کارى از آنها ساخته نمى گردد و بااین حال از آیات ما اعراض مى کنید،اى رسول به اینها بگو شما در معرض غضب الهى واقع گردیده اید ممکن است بغتة یعنى دفعة بدون اطلاع شما یا جهرة خیلى واضح و جلىّ شما را عذاب بگیرد آیا در موقع نزول عذاب مستحق عذاب کى است،هلاک نمى گردند مگر ستمکاران یعنى اینهایند مستحق عذاب نه مؤمنین
[ همه لغت ها ] لغت های عبدالله عبداللهي (136 مورد)
  سوره انعام آیه 95 - تفسیر علّیّین ج 1 ، ص ۱۴۰
اَلْحَبِّ : : جمع«حبّة»به معناى چیزى که هسته ندارد،مانند گندم و جو
  سوره آل عمران آیه 186 - مجمع البیانج 4 ، ص 376
أَذىً کَثِیراً : یعنى سخنانى که پیغمبر را رنج میدهد و اندوهگین میسازد
  سوره آل عمران آیه 186 - مجمع البیانج 4 ، ص 376
فِی أَمْوٰالِکُمْ : فِی أَمْوٰالِکُمْ : در خواسته هاى شما بانفصال و نابود شدن