لیست پیام های عبدالله عبداللهي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 56 - کفار(برخی یهودیان)وگزفتاریهای دنیوی واخروی
1 در این آیه به کیفر دنیوى کافران اشاره شده است که در اینجا مقصود یهودیان هستند؛ یعنى آنان در این جهان گرفتار مشکلات و ناراحتى ها خواهند بود؛ و تاریخ ملت یهود شاهد این مدعاست که در هر مقطع تاریخى برخى زمام داران و اقوام دیگر بر یهودیان مسلط شده و اموال آنان را به آتش کشیده و یا غارت کرده اند و عده اى از آنها را اسیر نموده یا کشته اند

آرى این یکى از آثار کردار ناپسند آنان با پیامبران پیشین، از جمله عیسى علیه السلام است؛ البته این روحیه و رفتار هنوز هم در یهودیان باقى است، ازاین رو کیفر و گرفتارى آنان ادامه دارد

چو بد کردى مباش ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات

(نظامى)

2 کفر و عناد با رهبران الهى سه پیامد منفى دارد:

الف) گرفتارى و مشکلات در دنیا؛

ب) عذاب شدید در آخرت؛

ج) بى یاور شدن و تنها ماندن

3 کسى که از حق جدا شود، هیچ کس او را یارى نخواهد کرد؛ چرا که حق گرایان از او جدا مى شوند و باطل گرایان وفادار نیستند و در نهایت او را رها مى سازند؛ همان طور که در آخرت نیز کسى شفاعت او را نخواهد کرد و تنها خواهدماند
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر مهر موضوع اصلی : اهل کتاب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 40 - علت شگفتی زکریا
1 با توجه به قدرت بى پایان پروردگار، تعجب و شگفتى زکریا ازچه بود؟

او مى خواست بداند: چگونه ممکن است از یک زن نازا فرزندى متولد شود و چه تغییراتى در وجود او پیدا مى شود

زکریا به قدرت خدا ایمان داشت امّا مى خواست این ایمان او به مرحله ى شهود و مشاهده برسد و به چنین مرحله اى از اطمینان نایل گردد

2 اراده ى خدا بر هر چیز طبیعى غلبه دارد؛ چون او علة العلل است و علیت او فوق علل طبیعى است؛ پس اگر خدا بخواهد، در حالت پیرى و عقیمى نیز فرزند عطا مى کند، پس هیچ گاه از استجابت دعا مأیوس نشویم
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر مهر موضوع اصلی : حضرت زکریا (علیه السلام)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 38 - زکریا و درخواست اولاد از پروردگار
1 همسر زکریا و مادر مریم، با هم خواهر و هر دو نازا بودند هنگامى که مادر مریم به لطف پروردگار صاحب فرزندى شایسته شد و زکریا ویژگى هاى شگفت آور او را دید بااینکه خود و همسرش کهن سال بودند از موقعیت استفاده کرد و او هم از خداوند فرزندى پاک و با تقوا، همچون مریم درخواست کرد

2 از دعاى زکریاى پیامبر متوجه مى شویم که ارزش فرزند به پاکى اوست؛ البته فرزند پاک، کسى است که از آلودگى هاى عقیدتى، اجتماعى و اخلاقى به دور باشد

چو خواهى که نامت بماند به جاى پسر را خردمندى آموز و راى چو فرهنگ و رایش نباشد بسى بمیرى و از تو نماند کسى

(سعدى)

3 عمل زکریاى پیامبر نوعى غبطه بود، نه حسادت حسد آن است که انسان بخواهد که نعمت دیگران نابود شود؛ و غِبطه آن است که هنگام دیدن نعمت دیگران، از خدا بخواهد که او نیز مثل آن نعمت را داشته باشد حسد ورزیدن نقص است، امّا غبطه اشکالى ندارد

4 زکریاى پیامبر، تنها درخواست فرزند نکرد، بلکه درخواست نسل (ذُرّیّه) کرد تا استمرار داشته باشد این مطلب، علاوه بر توجه به خدا، آینده نگرى او را نشان مى دهد و آموزه اى است براى ما
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر مهر موضوع اصلی : حضرت زکریا (علیه السلام)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 15 - همراهی دین بالذات حلال تقویت تقوا ورسیدن به بهشت
1 اگر مؤمنین از لذات نامشروع و هوس هاى سرکش و گناه آلود صرف نظر کنند و تقوا پیشه سازند، از مطلق لذت محروم نخواهند شد؛ زیرا مى توانند از لذّت هاى صحیح و حلال دنیا و نیز از لذّت هاى جهان دیگر بهره گیرند که همانند همین لذت هاست امّا در سطحى عالى تر و پاک از هرگونه عیب و نقص

2 قرآن کریم براى تربیت و راه نمایى مردم از روش مقایسه استفاده مى کند در آیه ى قبل لذت هاى دنیوى را گوشزد کرد و در این آیه لذّت هاى برتر اُخروى را یادآورى مى کند روش مقایسه مى تواند به عنوان یک الگوى قرآنى، در تربیت انسان ها نقش سازنده اى داشته باشد

3 در این آیه به برخى از نعمت هاى بهشتى و ویژگى هاى برتر آنها اشاره شده است:

الف) بوستان هاى بهشتى، برخلاف بوستان هاى دنیوى، همیشگى است و به طور دائم آب از زیر درختانش جارى است که صفاى خاصى به آنها مى دهد

ب) برخلاف همسران زیباى دنیا، هیچ ناپاکى و نقطه ى سیاهى در جسم و جان همسران بهشتى نیست

ج) خشنودى خدا برترین نعمت اخروى است و لذّتى بالاتر از این نیست که انسان بداند محبوب و معشوق و معبود او از وى راضى است

جنت طلبان گر لب شیرین تو بینند در کام همه تلخ شود کوثر و تسنیم

4 این آیه به مردم هشدار مى دهد که شما تحت نظر خدا هستید، پس مراقب اعمال و افکار خود باشید؛ امّا استفاده از تعبیر «بندگان»، در این جا، به نوعى، اظهار لطف و محبت به آنان است
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر مهر موضوع اصلی : مومنین
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 14 - سرمایه های زندگانی
1 در آیه ى فوق به شش مورد از جلوه ها و سرمایه هاى مهم زندگى اشاره شده که عبارتند از: زن، فرزند، پول هاى نقد فراوان، مرکب هاى ممتاز، چهارپایان و زراعت؛ که ارکان زندگى مادى را تشکیل مى دهند و مورد علاقه ى انسان هستند البته روشن است که ذکر این شش مورد از باب مثال و مصداق است

2 محبت امور دنیوى براى انسان آراسته شده است حال پرسش این است که زینت دهندۀ این امور کیست ؟

زینت دهنده همان خدایى است که از طریق دستگاه آفرینش، عشق به فرزندان و ثروت را در نهاد آدمى قرار داده است تا او را بیازماید و در مسیر تکامل و تربیت به پیش ببرد؛ همان طور که در برخى آیات بدان اشاره شده است

3 در آیه ى فوق نخستین موضوعى که ذکر شده، محبت زنان است؛ و جالب این است که در عصر حاضر روان کاوان مى گویند: غریزه ى جنسى از نیرومندترین غرایز انسان است

4 آیه ى مورد بحث و آیات مشابه آن، هیچ گاه علاقه ى معتدل نسبت به زن و فرزند و ثروت را نکوهش نمى کند؛ زیرا پیشبرد اهداف معنوى بدون وسایل مادى ناممکن است و قانون قرآن برخلاف قانون آفرینش نیست؛ پس آنچه نکوهش شده عشق و علاقه ى افراطى و به عبارت دیگر، پرستش این امور است

5 علاقه ى طبیعى به امور مادى در نهاد هر انسانى وجود دارد، اما آنچه خطرناک است فریب خوردن از جلوه هاى آن و عدم کنترل دل بستگى ها و فراموش کردن زندگى عالى تر معنوى است اگر کسى به امور شش گانه ى ذکر شده در آیه به عنوان هدف نهایى عشق بورزد و از آنها به صورت وسیله اى در مسیر زندگى انسانى بهره نگیرد، تن به زندگى پستى داده است؛ پس در حقیقت، تعبیر «زندگى پایین و پست» (حیات دنیا) اشاره به سیر تکاملى زندگى است
قالب : اجتماعی گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر مهر موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 9 - اعقتادبه معاد بهترین وسیله سالم سازی افکار
1 هیچ چیز مانند اعتقاد به معاد و روز رستاخیز در کنترل افکار و امیال مؤثر نیست انسان با توجه کردن به معاد، فکر و اندیشه اش را سالم مى سازد و راه درست را مى بیند و مى پیماید
2 خداى متعال از وعده ى خود تخلّف نمى کند منشأ خُلف وعده، غفلت، ناتوانى، ترس، جهل یا پشیمانى است که هیچ کدام در ذات مقدس الهى وجود ندارد، چون خدا از هر عیب و نقصى پاک است
3 خداى متعال بارها در کتاب هاى آسمانى وعده داده است که رستاخیز را بر پا مى سازد و پاداش نیکوکاران و کیفر بدکاران را مى دهد و البته به این وعده وفا خواهد کرد، چون لازمه ى عدالت و حکمت خداست؛ پس تردیدى در رستاخیز نیست
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر قران مهر موضوع اصلی : انسان در قیامت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 276 - ربا برعکس عمل میکند
یَمْحَقُ اَللّٰهُ اَلرِّبٰا وَ یُرْبِی اَلصَّدَقٰاتِ خداوند بى برکت نموده ربا را و نمو و زیادتى داد در صدقات و نظیر این آیه آیه دیگرى است در سوره روم که گویند آن آیه مکى است و پیش تر از این آیه فرود آمده وَ مٰا آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوٰالِ اَلنّٰاسِ فَلاٰ یَرْبُوا عِنْدَ اَللّٰهِ وَ مٰا آتَیْتُمْ مِنْ زَکٰاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اَللّٰهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ اَلْمُضْعِفُونَ خلاصه معنى چنین است اینکه گمان مى کنید به ربا گرفتن مال شما زیاد مى شود نه چنین است بلکه به زکات مال زیاد مى شود و نمو مى کند
قالب : تفسیری گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : مخزن العرفان در علوم قرٰآن موضوع اصلی : رباخوار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 199 - عدم یاس
1- امتیازطلبى، تحت هر نام وعنوانى، ممنوع است. «أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ»
2- حرکت دسته جمعى، ارزش دارد. «أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ»
3- هرگز مأیوس نشویم، گذشته‌ها هرچه باشد استغفار چاره‌ساز است. زیرا او غفور و رحیم است. «وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»
تفسیر نور(10جلدى)، ج‌1، ص: 314
قالب : اخلاقی گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر نور موضوع اصلی : وعده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 198 - رزق وتجارت حلال
1- مبارزه با تحجّر از برنامه‌هاى قرآن است. گروهى فکر مى‌کردند دین امرى یک بُعدى و حج یک عبادت خشک است، اسلام این تفکّر را ردّ مى‌کند. «لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ»
2- درآمد حلال، فضل الهى است. قرآن بجاى واژه «کسب»، کلمه‌ى «فضل» را بکار برده تا بگوید: درآمد حلال فضل الهى است. «فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ»
3- گرچه تلاش وطلب از شماست؛ «تَبْتَغُوا» امّا رزق، فضل خداوند است. «فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ»
4- رزق رسانى، از شئون ربوبیّت الهى است. «فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ»
5- در رزق رسانى، دست خداوند باز است. کلمه «فضل» نکره آمده است. «فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ»
6- انجام عبادات باید طبق دستور باشد. «وَ اذْکُرُوهُ کَما هَداکُمْ»
7- توجّه به توفیق الهى از یک سو و خطاها و گناهان گذشته‌ى خود از طرف دیگر، عشق و علاقه انسان را به الطاف خداوند زیاد مى‌کند. «هَداکُمْ وَ إِنْ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّینَ»
8- سابقه خودتان را فراموش نکنید، او بود که شما را هدایت کرد. «إِنْ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّینَ»
«1». وسائل، ج 8، ص 9.
تفسیر نور(10جلدى)، ج‌1، ص: 313
قالب : احکام گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر نور موضوع اصلی : پول- مال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 194 - ماه حرام وتکلیف
1- همه‌ى زمان‌ها یکسان نیستند، حرمت و ممنوعیت بعضى ماهها باید حفظ شود. «الشَّهْرُ الْحَرامُ»
2- در اسلام بن‌بست وجود ندارد. حفظ اسلام و جان مسلمان‌ها بر حفظ احترام مکان‌ها و زمان‌ها مقدّم است. «فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ»
3- اسلام، دین تجاوز و تعدّى نیست، ولى تعدّى و تجاوز دیگران را نیز نمى‌پذیرد. «فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ»
4- حتّى در برخورد با دشمنان، عادل باشیم. «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَیْکُمْ»
5- سیستم قانون‌گذارى باید به نحوى باشد که موجب یأس مسلمانان وجرأت کفّار نگردد واصل مقابله به مثل به همین خاطر است. «فَاعْتَدُوا ... بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌»
6- رعایت تقوا حتّى به هنگام جنگ، از اصول تربیتى اسلام است. «اتَّقُوا اللَّهَ»
7- اگر در جنگ از مرز عدالت خارج نشوید، از امدادهاى الهى نیز برخوردار
جلد 1 - صفحه 306
خواهید بود. و گمان نکنید عدالت و تقوا پیروزى شما را به تأخیر مى‌اندازد.
«بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ ... وَ اتَّقُوا ... وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ»
قالب : احکام گوینده : عبدالله عبداللهی
منبع : تفسیر نور موضوع اصلی : احرام
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>