لیست ترجمه های عبدالله عبداللهي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انفال آیه 62 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
و اگر تصمیم بگیرند: تو را فریب دهند خدا براى تو کافى مى باشد خدا است که تو را بوسیلۀ نصرت خویشتن و مؤمنین تقویت و تأیید نمود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 61 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و اگر دشمنان به صلح و مسالمت تمایل داشتند تو نیز مایل به صلح باش، و از مکر دشمن میندیش و بر خدا توکّل کن و کار خود را به او واگذار، که خدا شنواى دعاى مؤمنان و دانا به صلاح خلق است،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 60 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
آنچه مى توانید از نیرو و اسب هاى ورزیده را در مقابل دشمنان اسلام آماده کنید، تا بوسیلۀ آنها دشمن خدا و دشمن خود و دیگران را که شما نمى شناسید و خدا آنان را مى شناسد بترسانید و آنچه را که در راه خدا (و تقویت اسلام) بمصرف برسانید بشما بازخواهدگشت و در حق شما ظلم نخواهد شد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 59 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
مبادا آن افرادى که کافر شدند این طور حساب کنند که (در پیروز شدن) سبقت گرفتند قطعا آنان نمى توانند مرا عاجز نمایند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 58 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و چنانچه از خیانت کارى گروهى مى اندیشى در این صورت تو نیز منصفانه فسخ عهد را به آنان اعلام کن خدا خیانتکاران را دوست ندارد،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 57 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
پس هرگاه در میدان مبارزه دست بر آنان یافتى به نحوى بر آنان حمله کن که جمعیت هاى پشت سرشان پراکنده شوند شاید به خود آیند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 56 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
همان اشخاصى که تو با ایشان پیمان بستى، سپس در هر مرتبه اى پیمان شکنى مى نمایند، و پرهیزکار نیستند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 55 - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
بدترین جانوران نزد خدا آنان هستند که کافر شدند (و در اثر لجاجت بر کفر خود) ایمان هم نخواهند آورد،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 54 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
(شیوۀ اینان) نظیر دأب بستگان فرعون و آن افرادى است که قبل از آنان بودند آنان آیت هاى پروردگار خود را تکذیب نمودند بعدا ما ایشان را بجرم گناهانشان نابود کردیم و نزدیکان فرعون را غرق نمودیم و هریک از آنان ستمگر بودند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 53 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
(سنت خدا) این است که حتما هیچ نعمتى را که به قومى عطا کرده باشد تغییر نداده و نخواهد داد، مگر اینکه آنان خویشتن را تغییر دهند و خدا کاملا شنونده و دانا است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 73
  • >
  • >>