لیست ترجمه های عبدالله عبداللهي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 157 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
و به علت سخن آنان که گفتند: ما عیسى بن مریم را که پیامبر خدا بود بقتل رسانیدیم (مستوجب خشم و طرد شدند) در صورتى که نه او را بقتل رساندند و نه به دارش زدند ولى امر بر آنان مشتبه شد و آن افرادى که دربارۀ او دچار اختلاف شدند نسبت به وى گرفتار شک گردیدند آنان دراین باره علمى غیر از گمان نداشتند و بطور یقین او را نکشتند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 156 - حداد عادل
و نیز از بهر کفر ورزیدنشان،و آن سخن تهمت آمیز سنگینشان در حق مریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 155 - حداد عادل
و سرانجام(به ذلت و خوارى افکندیمشان)به سبب پیمان شکستنشان،و به آیات الهى کافرشدنشان،و پیامبرکشى به ناحقشان،و این سخنشان که دلهامان در پرده پوشیده است،که در واقع خدا به سبب کفرشان بر آن دلها مهر نهاده است،و ایمانشان جز اندکى نیست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 154 - حداد عادل
و براى پیمان گرفتن از آنان،کوه طور را بر بالاى سرشان بلند ساختیم و به ایشان گفتیم سجده کنان به این درگاه درآیید و گفتیم روز شنبه(از حکم)خدا تجاوز مکنید و از آنان پیمانى محکم گرفتیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 153 - حداد عادل
اهل کتاب از تو درخواست مى کنند که بر آنان کتابى از آسمان نازل کنى، البته از موسى چیزى بزرگ تر از این خواسته بودند و گفته بودند خدا را آشکارا به ما نشان ده،آنگاه با این ستم که کردند صاعقه بر آنان فرود آمد،پس از آن،با آنکه دلایل روشن در دست داشتند آن گوساله را(به خدایى)گرفتند و ما از آن نیز درگذشتیم و به موسى حجت و برهانى آشکار عطا کردیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 152 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان

و آن افرادى که بخدا و پیامبرانش ایمان آوردند و بین احدى از آنان جدائى نیفکندند ایشانند که خدا بزودى پاداشهایشان را عطا مى کند و خدا آمرزنده و مهربان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 151 - حداد عادل
حقا که کافران همانانند و ما براى کافران عذابى خوارکننده آماده کرده ایم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 150 - حداد عادل
آنان که به خدا و پیامبران او کفر مى ورزند و مى خواهند میان خدا و پیامبرانش فاصله بیندازند و مى گویند(ما به خدا ایمان داریم،اما)به بعضى از پیامبران ایمان مى آوریم و به بعضى کافر مى شویم،و مى خواهند در این میان(براى خود)راهى در پیش گیرند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 149 - حداد عادل
اگر کار خیرى را آشکار کنید یا نهان سازید یا از کار بدى درگذرید، (بدانید که)خدا(نیز)بخشاینده اى تواناست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 148 - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
خدا سخن آشکارى را که زشتى ها را بگوید دوست ندارد مگر آن کسى که مظلوم واقع شده باشد و خدا است که شنونده و دانا است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 31
  • >
  • >>