راهنماي نحوه استفاده از جامعه مجازي تدبر در قرآن کريم
مختصري از جامعه‌ي مجازي تدبر در قرآن كريم
همه‌ي كساني كه براي رسيدن به كمال تلاش مي‌كنند و دريافته‌اند كه اين هدف جز از راه قرآن و عترت حاصل نمي‌شود، مي‌خواهند بدانند كه چه طور مي‌توانند از اين دو ميراث گران‌بهاي پيامبر اعظم حداكثر بهره را ببرند. وجود ده‌ها ترجمه و تفسير و شرح و توضيح از آيات و روايات، و همچنين روش‌هاي مختلف تدبري كه روز به روز متنوع‌تر و متعددتر مي‌شود، نه‌تنها كار را ساده‌تر نكرده، بلكه موجب سر در گمي افراد مي‌شود.
ما در اين مجموعه نمي‌خواهيم اين مشكل را حل كنيم، بلكه مي‌خواهيم با سامان دادن به وضعيت موجود شرايطي را مهيا سازيم كه افراد خود بتوانند از پس اين مسأله برآيند. به اين ترتيب كه ما در ذيل هر آيه، تمام مطالبي كه مي‌تواند به فهم آن آيه كمك كند را جمع‌آوري مي‌كنيم، آن‌گاه قرآن‌پژوهان گرامي، اين مطالب را مطالعه مي‌نمايند و آن‌چه خود درك مي‌كنند را به آن مي‌افزايند. حاصل اين خواهد بود كه هر فرد مجموعه‌اي از تفكرات و مطالعات قرآني خود را به صورت فيش‌هاي مجزا و طبقه‌بندي شده ذخيره مي‌نمايد تا در زمان مناسب به آن رجوع كند. اين فعاليت در مرورهاي بعدي نيز مي‌تواند انجام گيرد تا نوشته‌هاي پيشين اصلاح، و تدبرهاي جديد افزوده شود. به اين طرقه افراد مي‌توانند بهترين راه بهره‌مندي از قرآن كريم را نيز به تدريج پيدا كنند.
به علاوه، هم‌انديشي قرآن‌پژوهان با يكديگر و همچنين جمع‌آوري مخزن عظيمي از تدبرهاي قرآني آن‌ها، سرعت رشد هر فرد و كل مجموعه را به طور معجزه‌آسا افزايش مي‌دهد.
مطالبي كه متدبرين به جامعه‌ي مجازي مي‌افزايند، قالب‌هاي مختلفي دارد كه توضيحات بيشتر آن در بخش‌هاي بعدي خواهد آمد.
فهرست راهنما