راهنماي نحوه استفاده از جامعه مجازي تدبر در قرآن کريم
صفحه‌ي قرآن كريم
در اين صفحه يكي از بهترين و كاربردي‌ترين قرآن‌هاي موجود در فضاي مجازي را مشاهده خواهيد كرد. براي اين منظور گزينه‌‌ي «قرآن كريم» را از صفحه‌ي اصلي انتخاب نماييد و بعد از ورود، سوره و آيه مورد نظرتان را پيدا كنيد. آن‌گاه كليد «نمايش» را فشار دهيد تا متن انتخابي نمايش داده شود.
شما مي‌توانيد انتخاب نماييد كه در صفحه‌ي مقابل، ترجمه‌ي قرآن يا خلاصه‌اي از تفسير آيات انتخابي به نمايش در بيايد.
در بالاي متن قرآن نيز با نوشتن شماره‌ي صفحه‌ي مورد نظر، مي‌توانيد آن صفحه را بر اساس قرآن عثمان طه مطالعه نماييد.
يكي از مهم‌ترين مزاياي اين پايگاه قرآني، تقسيم‌بندي‌هاي موضوعي است. با انتخاب اين گزينه در بالاي صفحه، اين تقسيم‌بندي‌ها در اختيار شما قرار مي‌گيرد. توضيحات و راهنمايي‌هاي لازم براي هر رنگ و موضوع آن، در پايين صفحه نمايش داده شده است.
كليك روي هر آيه يا سياق، شما را به صفحه‌ي «مشاهده و تدبر» خواهد برد تا بتوانيد روي آن سياق يا آيه مطالعه و تفكر بيشتري بنماييد.
فهرست راهنما