راهنماي نحوه استفاده از جامعه مجازي تدبر در قرآن کريم
طرح هاي تدبري
1) طرح تدبر روزانه
2) طرح تدبر شخصي
3) ساير طرح ها
طرح تدبر روزانه با ثبت نام در اين طرح، خود را موظف مي‌كنيد كه هر روز يك صفحه از قرآن را مطالعه كرده و در آيات آن تدبر نماييد. آن‌گاه نتايج مطالعه‌ي عميق خود را در تعامل با دوستان قرآني قرار مي‌دهيد تا به وسيله‌ي اين هم‌افزايي علمي و فكري، قدرت درك‌تان از كلام وحي بيش از پيش رشد يابد.
البته برنامه‌ريزي طرح تدبر روزانه به اين صورت است كه اعضا در روزهاي شنبه تا چهارشنبه، هر روز يك صفحه از قرآن را مطالعه مي‌كنند و در روزهاي پنجشنبه و جمعه، مطالعات طول هفته را مرور نموده، كاستي‌هاي آن را جبران مي‌كنند. به اين ترتيب هر هفته 5 صفحه، و هر ماه يك جزء از قرآن تدبر مي‌شود كه اگر هر سال دو ترم 5 ماهه باشد، بعد از طي 3 سال، كل قرآن به پايان مي‌رسد.
براي عضويت در اين طرح، كافي است كه هنگام ثبت نام در جامعه‌ي مجازي گزينه‌ي مربوطه را انتخاب كنيد. شما مي‌توانيد اين كار را از طريق صفحه‌ي «ويرايش مشخصات من» انجام دهيد.

پس از آن فهرستي از بخش‌هاي تدبري را در «صفحه‌ي من» مشاهده خواهيد كرد كه علاوه بر ملاحظه‌ي وضعيت روزانه‌ي خود، مي‌توانيد امتيازهاي كسب شده‌ي روزهاي قبل را نيز بررسي نماييد.
لازم به ذكر است كه فعاليت‌هاي تدبري كه از بخش‌ تعيين شده‌ي هر روز صورت گيرد، امتيازي بيش از فعاليت در ساير بخش‌ها دارد.
طرح تدبر شخصي تنها تفاوتي كه «طرح تدبر شخصي» با «طرح تدبر روزانه» دارد، اين است كه محدوديت زماني از آن برداشته مي‌شود، يعني ديگر لازم نيست كه اعضا خود را به تدبر «روزي يك صفحه» مقيد كنند، بلكه به اختيار خود مي‌توانند زمان را تعيين نمايند. در اين شيوه، هنگامي كه كاربر بخش تعيين شده براي تدبر را تأييد كرد، بخش بعدي برايش باز مي‌شود و تا وقتي كه اين قسمت را تأييد نكرده، فرصت تدبر در آيات انتخابي را دارد.
مثلاً اگر يك قرآن‌پژوه تدبر در صفحه‌ي 15 را تمام كرد، گزينه‌ي «تدبر كرده‌ام» را علامت مي‌زند تا فرصت تدبر در صفحه‌ي 16 برايش مهيا شود. او تا وقتي كه اين علامت را براي صفحه‌ي جديد نزند، فرصت تدبر بر آيات آن بخش را دارد، حتي اگر اين كار بيش از چند روز طول بكشد. بعد از اين كه قرائت و مطالعه‌ي اين صفحات نيز به پايان رسيد، علامت مربوطه را مي‌زند تا صفحه‌ي 17 را مشاهده نمايد.
لازم به ذكر است كه در «طرح تدبر شخصي» نيز فعاليت بر روي آيات تعيين شده امتياز بيشتري خواهد داشت و اين امتيازها محدود به زمان خاصي نيستند؛ يعني تا زماني كه تدبر شخصي ادامه دارد، امتياز آن هم به صورت ويژه محاسبه خواهد شد.
ساير طرح ها غير از طرح «تدبر روزانه» و «تدبر شخصي»، طرح‌هاي ديگر تدبري نيز قابل اجرا هستند كه بنا بر شرايط اعضا و گروه‌ها، عملي خواهند شد. مثلاً اگر مؤسسه‌ي قرآني بخواهد براي قرآن‌پژوهان خود برنامه‌ي جداگانه‌اي پياده‌سازي كند، مي‌تواند با انجام هماهنگي‌هاي لازم، آن طرح را اجرا نمايد. براي اين كار مي‌توانيد درخواست خود را با مدير جامعه‌ي مجازي، از طريق «ارتباط با ما» در ميان بگذاريد.
فهرست راهنما