راهنماي نحوه استفاده از جامعه مجازي تدبر در قرآن کريم
صفحه‌ي مشاهده و تدبر
در اين صفحه با انتخاب يك يا چند آيه از قرآن كريم، مطالب موجود را كه در واقع حاصل تدبر قرآن‌پژوهان ديگر است، مطالعه مي‌كنيم و تدبرهاي خود را ثبت مي‌نماييم. اين مطالب به تاييد داوران مي‌رسد و امتيازدهي مي‌شود. به اين ترتيب هر كس مي‌تواند مجموعه‌اي از تدبرها و مطالعه‌هاي خود را در اختيار دوستان و متدبرين ديگر بگذارد و به رشد فرهنگ قرآني كمك كند.
براي اين منظور، از صفحه‌ي اصلي وارد اين بخش شويد و سوره و آيه‌ي مورد نظرتان را از ابتداي صفحه انتخاب كنيد. شما مي‌توانيد اين آيه را از صفحه‌ي «قرآن كريم» نيز بازيابي نماييد. در جدول پايين هر آيه، مجموعه‌اي از مطالب مربوط به آن آيه در اختيار شما قرار مي‌گيرد كه با تدبرها و مطالعه‌هاي شما روز به روز افزايش مي‌يابد.
مطالبي که ذيل هر آيه مشاهده مي‌شوند، عبارتند از: ترجمه‌ها، تفسيرها، نكته‌هايي كه ما را در فهم آيه كمك مي‌كنند، پيام‌هايي كه از هر آيه برداشت مي‌شود، سوال‌هايي كه در ذهن قرآن پژوهان ايجاد گشته و به كمك داوران و ساير كاربران پاسخ‌هاي متنوعي مي‌يابد، لغت‌هاي مهمي كه دانستن آن‌ها به فهم بهتر آيه كمك مي‌كند، و مطالب صرفي و نحوي كه موجب تحليل و بررسي بهتر آيات مي‌شود.
با انتخاب هر قسمت، مجموعه‌اي از مطالبي كه ساير كاربران ارسال كرده‌اند، در اختيار شما قرار مي‌گيرد و شما مي‌توانيد به مطالب آن‌ها نظر و امتياز دهيد.
نكته‌ها، پيام‌ها، سوال‌ها و ساير مطالب تدبري خود را نيز مي‌توانيد از طريق «درج مطلب جديد» كه در هر بخش قرار گرفته، وارد سايت كنيد و در تعامل با دوستانتان قرار دهيد.

توضيح كامل‌تر مطالب صفحه‌ي مشاهده و تدبر بدين شرح است:
1) ترجمه
2) تفسير
3) نکته‌ها
4) پيامها
5) سؤالها
6) لغت
7) اعراب
8) صرف
ترجمه تا كنون ترجمه‌هاي زيادي از قرآن كريم شده است. در حال حاضر تعدادي از ترجمه‌ها‌ي مطرح و كاربردي‌تر براي هر آيه انتخاب شده كه كاربران محترم مي‌توانند ترجمه‌هاي شخصي يا ترجمه‌هاي ديگر انديشمندان را به آن بيافزايند.
ترجمه‌هاي موجود در سايت عبارتند از: ترجمه‌ي آقاي صفوي كه بر اساس تفسير شريف الميزان صورت گرفته است، ترجمه‌ي آيت‌الله مكارم شيرازي، ‌آيت الله مشكيني، آيت الله موسوي همداني، استاد حسين انصاريان، استاد ابوالفضل بهرام‌پور، استاد مهدي الهي قمشه‌اي و استاد مهدي فولادوند.

تفسير در اين قسمت متن تفاسير مربوط به هر آيه قرار مي گيرد. در حال حاضر خلاصه‌ي تفسير الميزان براي هر آيه نمايش داده مي شود.

نکته‌ها نکته ها، مطالب جانبي‌اند که به فهم آيه کمک مي‌كنند. ين مطالب عموماً از خارج قرآن آمده و درک ما را از قرآن افزيش مي دهند. رويات مربوط به هر آيه، شأن نزول، مطالب فلسفي، تفسيري و... از جمله‌ي ين نکته‌ها هستند.
مثلاً براي فهم بهتر آيه‌ي «وَ اصْبِرْ عَلَى‏ مَآ أَصَابَكَ» از اين روايت استفاده مي‌كنيم كه «صبر، گاهى در برابر مصيبت است، گاهى در برابر انجام وظيفه، و گاهى در برابر گناه.»

پيامها پيام‌ها مطالبي‌اند که از خود آيه فهميده مي شوند و نيازي به مطالب خارجي (مثل روايت، شأن نزول و...) ندارند. ين مطالب نشان مي‌دهند كه يک آيه‌ي به ظاهر ساده حاوي چه مطالب متنوعي است که متأسفانه ما از آن‌ها غفلت کرده‌يم و بايد با تأمل و تدبر بيشتر، به آن حقايق دست يابيم.
مثلاً از آيه‌ي «وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى‏ مَآ أَصَابَكَ» به اين پيام مي‌رسيم كه «يكي از مهم‌ترين لوازم امر به معروف و نهى از منكر، صبر و سعه‏ى صدر است.»

سؤالها سؤال‌ها مطالبي‌اند که در طول مطالعه قرآن، ترجمه يا تفسير، به ذهن مخاطب مي رسد و يافتن پاسخ آن ها تدبر در قرآن را عمق مي‌بخشد. ممکن است يک متدبر، بري سوالي که مطرح کرده پاسخي هم داشته باشد ولي ذکر آن سبب تدبر ديگران و يافتن پاسخ هاي جديدتر و زيباتر مي‌شود. به هر حال داوران جامعه‌ي مجازي تدبر در قرآن كريم آماد‌‌ه‌ي پاسخگويي به سوالات شما هستند و ساير كاربران هم مي‌توانند در اين امر كمك نمايند.

لغت فهم معاني آيات در تدبر و درك قرآن كمك بسزايي مي‌كند. ازاين رو ما لغات كليدي هر آيه را در اين بخش قرار داديم و نكاتي را هم كه به فهم لغت كمك مي‌كرده ذكر نموده‌ايم.

اعراب با فهميدن نقش هر كلمه در آيه مي‌توانيم به مطالب جديدي دست يابيم. به همين دليل ما يك نسخه از اعراب‌هاي موجود از قرآن را كه در كتاب «الجدول في إعراب القرآن» آمده است، در اين پايگاه قرار داده‌ايم.

صرف همان طور كه اعراب قرآن براي تدبر در آن لازم است، نكات صرفي هم مهم خواهند بود و اختصاص بخشي براي نكات صرفي هم در همين جهت است.

تذكر: هر نکته، پيام يا سوال، داري يک شناسنامه‌ي مخصوص به خود است كه مهم ترين مفاد آن عبارتند از: نام سوره، شماره آيه، منبع، نام گوينده، توضيحات، قالب، موضوع اصلي، موضوع فرعي و عنوان.
موضوع اصلي، عام ترين موضوعي است که آن نکته، پيام يا سوال درباره‌ي آن صحبت مي‌کند و موضوع فرعي، موضوعي است زير مجموعه‌ي موضوع اصلي. مثلاً «صفات و افعال پسنديده» يک موضوع اصلي و «تقوا» يک موضوع فرعي است. سايت تدبر فهرست موضوعات اصلي و فرعي را به شما ارائه خواهد كرد.
موضوع اصلي:

موضوع فرعي:

هر نکته، پيام يا سوال داري يک قالب مشخص است. مثلاً بعضي از نکته‌ها، روايت‌هايي هستند که در ذيل آيه آمده‌اند و بنابراين قالب آن‌ها «روايي» خواهد بود. بعضي پيام‌ها نيز به مسائل اخلاقي يا اجتماعي اشاره مي‌كنند كه قالب آن‌ها هم «اخلاقي» يا «اجتماعي» مي‌شود..به اين ترتيب يازده قالب در سايت تدبر تعريف شده‌ است كه عبارتند از: تفسيري، لغوي، روايي، شأن نزول، قواعد عربي، فلسفي، اجتماعي، عقيد، اخلاق، احکام و تاريخ.

فهرست راهنما