راهنماي نحوه استفاده از جامعه مجازي تدبر در قرآن کريم
دوست يابي قرآني
اگر فعاليتي كه به صورت فردي به مقدار معيني تاثير دارد توسط دو نفر انجام بگيرد، بر خلاف آن‌چه تصور مي‌شود نه تنها از تأثيرش كاسته نمي‌شود بلكه اثرگذاري آن به صورت مضاعف- حتي بيشتر از 2 برابر- افزايش مي‌يابد و به تعداد افرادي كه به آن مجموعه افزوده مي‌شوند، اين تأثيرگذاري به صورت تصاعدي رشد مي‌كند.
اين همان تجربه‌اي است كه رسانه‌هاي امروزي آن را پشت سرگذاشته‌اند و عصر انفجار اطلاعات را پديد آورده‌اند. ما نيز خوب مي‌دانيم كه چنين اتفاقي جز با گسترش ارتباطات ممكن نمي‌شود و رشد علمي و فرهنگي جز با اين روش صورت نمي‌پذيرد. بنابراين لازم است كه در اين عرصه قدم بگذاريم و با پشتوانه‌ي فرهنگي عظيم خود كه مبتني بر دين مبين اسلام است، ارتباطات درون‌ديني و ميان‌فرهنگي‌مان را گسترش دهيم و به اين ترتيب، مقدمات ارتباطات ارزشمند اسلامي را در فضاي مجازي فراهم آوريم.
بدين منظور در «جامعه‌ي مجازي تدبر در قرآن كريم» شرايطي مهيا شده است كه اعضا بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند و انديشه‌ها قرآني خود را در تعامل بگذارند.
براي اين كار مي‌توانيد روي نام فرد مورد خود كليك كيند و علاوه بر مطالعه‌ي تدبرهاي او، به عنوان دوست قرآني انتخابش نماييد. «ارسال نامه» نيز مي‌تواند اين ارتباط را محكم‌تر و با دوام‌تر نمايد.


بعد از آن، در صفحه‌ي «فعاليت‌هاي دوستان من» تدبرهاي او را ملاحظه خواهيد كرد.
فهرست راهنما