راهنماي نحوه استفاده از جامعه مجازي تدبر در قرآن کريم
كلاس‌هاي تدبر در قرآن كريم
قرائت عميق قرآن كريم به طور مستمر و نيز مطالعه‌ي ترجمه‌ها و تفسيرهاي متنوع در طول هفته، موجب مي‌شود كه سوال‌هاي مختلفي در ذهن متدبرين گرامي ايجاد شود كه كلاس‌هاي حضوري در بنياد علوم و معارف اسلامي، براي پاسخگويي به اين پرسش‌هاست. به علاوه در اين كلاس‌ها، روش‌هاي مختلف تدبري و راهنمايي‌هاي مفيدي ارائه خواهد شد كه سرعت پيشرفت قرآن‌پژوهان عزيز را دو چندان مي‌كند. شركت در اين كلاس‌ها به همه‌ي متدبرين گرامي توصيه مي‌شود.

در ضمن هر جلسه حضور در كلاس، امتيازي خواهد داشت كه در جامعه‌ي مجازي اعمال خواهد شد.
فهرست راهنما